Tilfredsstillende resultat i 2015 hos Katuaq-Grønlands Kulturhus

Katuaq-regnskab

Katuaq`s resultat for 2015 blev et overskud på 344 t.kr. mod et budgetteret underskud på 38 t.kr. Bestyrelsen anser resultatet for at være tilfredsstillende.

Katuaq`s resultat for 2015 blev et overskud på 344 t.kr. mod et budgetteret underskud på 38 t.kr. Resultatet er bl.a. påvirket af at caféen og biografen har opnået en bedre indtjening i 2015 end forventet. Katuaq`s kulturelle arrangementer har været en medvirkende faktor til den positive indtjening i caféen, men også til øgede lønomkostninger til cafe-, teknik- og garderobepersonale mv.. Resultatet er også påvirket af færre konferencer end forventet i 2015.

Katuaq’s tilskudsgivere Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq bidrog i 2015 til kulturhusets drift med et samlet tilskud på ca. 9,5 mio. kr. Katuaq havde en årsomsætning på 34,3 mio. kr. i 2015. Katuaq havde ca. 100.000 besøgende i 2015.

Katuaq arrangerede turnér i 2015 og kom således rundt i landet til 15 byer/bygder. Bestyrelsesformand Michael Skourup siger:

” Katuaq har i 2015 haft et højt aktivitetsniveau inden for musik, dans, teater, udstillinger, film og foredrag. Katuaq har formået at vende et forventet underskud til et overskud ved besparelser og indtjeningsoptimering og har tilmed opnået den højeste omsætning i husets historie i 2015. For hver tilskudskrone der gives, så lægger Katuaq selv ca. 2,6 kroner oveni. Katuaq har formået at nå ud til flere byer og bygder i 2015, hvilket er en målsætning vi har arbejdet hårdt på at nå. Desuden har en opgradering af vores møde og konferencefaciliteter betydet at Katuaq har opnået 5 stjerner af Horesta. Bestyrelsen er godt tilfredse med denne udvikling.

Katuaq’s ledelse takker for det tætte samarbejde med alle foreningerne, kulturaktørerne, virksomhederne, offentlige som private og ikke mindst Katuaq’s tilskudsgivere, sponsorer, ledelse og medarbejdere, som alle har gjort en stor indsats for at løfte kulturen i 2015”.

Bestyrelsens sammensætning

Sammensætningen i bestyrelsen består af følgende medlemmer: 1. Formand Michael Skourup, udpeget af Visit Greenland
2. Næstformand Uju Petersen, Kommuneqarfik Sermersooq
3. Bodil Marie Damgaard, udpeget af Grønlands Selvstyre
4. Hanne Saandvig Immanuelsen, udpeget af Eqqumiitsuliornikkut Pinngorartitsisut Ingerlatsisullu (EPI – paraplyorganisation)
5. Angunnguaq Larsen, udpeget af medarbejderne i Katuaq

Der vil være årsmøde med tilskudsgivere og ejere den 15. april 2016.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone