Tidligere fiskere kan genindtræde i jollefiskeriet

jollefiskeri

Naalakkersuisut har vedtaget, at fiskere, som før 2012 har haft erhvervsfiskeri som hovederhverv kan genindtræde i erhvervsfiskeriet, ved at give dem dispensation fra § 5, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 9 af 17. juli 2014 om licens og kvoter til fiskeri.

Dispensationen skal forblive i kraft indtil en ny bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri træder i kraft i løbet af februar 2016.

Muligheden for at dispensere fra ovenstående bestemmelse agtes at blive anvendt udelukkende til fordel for erhvervsfiskere, som har haft licens før 2012, samt erhvervsfiskere som ikke har udnyttet deres licens i det forudgående år, eksempelvis på grund af havari, sygdom, uddannelse eller mangel på indhandlingsmuligheder. Disse får nu mulighed for at genindtræde i fiskeriet.

Det forventes, at der vil komme omkring 100 nye personer ind i jollefiskeriet. De nye fiskere kommer hovedsageligt fra Nordgrønland og fordeles så nogenlunde ligeligt mellem de tre forvaltningsområder Upernavik, Uummannaq og Diskobugten.

Der er på nuværende tidspunkt udstedt 820 jollelicenser til fiskeri efter hellefisk i de tre forvaltningsområder Upernavik, Uummannaq og Diskobugten. Sammenlagt i Grønland er der omkring 1.200 erhvervsfiskere, der har licens til fiskeri med jolle.

Fiskere kan udfylde ansøgningsskema, som sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, mail: aalisa@nanoq.gl

Ansøgningsskema kan hentes på Erhvervsportalen eller på Sullissiviks hjemmeside, Sullissivik.gl

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone