Når virksomhederne går i skole

prm-januar

Hvad skal man skrive i et CV, når man søger arbejde? Tjekker virksomhederne jobansøgernes facebook-profiler eller hører det under privatlivets fred? Hvilke typer uddannelse kan man bruge på en fiskefabrik? Hvordan sparer man op til et AFS-ophold?

Det er blot nogle af de emner, der er blevet taget op, når det lokale erhvervsliv i fire udvalgte byer har besøgt de ældste folkeskoleklasser (og omvendt) i løbet af sidste halvår af 2015 som et led i organisationen CSR Greenlands ambitiøse uddannelsesprojekt ”Virksomhederne ud i skolerne – skolerne ud i virksomhederne”.

Pilotprojektet gennemføres i de fire byer; Qaqortoq, Paamiut, Sisimiut og Aasiaat. Hvert sted er en enkelt skole med i projektet, og der er nedsat lokale projektgrupper, som beslutter, planlægger og gennemfører de aktiviteter, de selv ønsker. Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Nunafonden, Grønlandsbankens Erhvervsfond og Sparinvest.

I de fire byer mødtes repræsentanter fra de deltagende skoler med lokale virksomheder allerede inden sommerferien sidste år og dannede hvert sted en lokal styregruppe. Siden er der kommet gang i aktiviteterne. For eksempel har der i Sisimiut været flere virksomhedsrepræsentanter på besøg i klasserne for at undervise i at skrive et CV eller diskutere betydningen af opførsel på de sociale medier. I Aasiaat har der været fodboldturnering mellem elever og erhvervsliv, og i Paamiut er der planer om besøg på fiskefabrikken.

CSR Greenland, der står bag projektet, er en nonprofit organisation, der beskæftiger sig med virksomheders samfundsansvar. Omkring 40 grønlandske virksomheder er medlem af organisationen, og mange af dem har engageret sig i dette projekt på kysten.

  • Målet med projektet er at motivere eleverne til at fortsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Det sker gennem et tæt samarbejde mellem de lokale virksomheder og de deltagende skoler, hvor fælles aktiviteter skal være med til at øge kendskabet til hinanden og ikke mindst elevernes og lærernes kendskab til mulighederne i erhvervslivet. Gennem dialog, gensidige besøg, arrangementer og både fagligt og socialt samvær skal eleverne blive klogere på, hvilke uddannelser, man kan tage, hvilke krav der stilles og så videre. For de deltagende virksomheder er motivationen, at de er med til at gøre en helt håndgribelig forskel for de unge i nærmiljøet, og de kan være med til at flere uddanner sig og giver virksomhederne et bedre rekrutteringsgrundlag, siger CSR Greenlands sekretariatschef Lotte Frank Kirkegaard.

CSR Greenland håber at kunne udvide projektet til flere byer og med mere fokus på kompetenceudvikling af både rådgivningslærere og skoleledelser, hvilket der er et stort ønske om, og opfordrer interesserede virksomheder og skoler til at henve

Hvis I har ideer til aktiviteter, hvis I har lyst til at involvere jer personligt, hvis jeres virksomhed vil invitere de deltagende klasser på besøg eller helt andet, så tøv ikke med at kontakte CSR Greenlands sekretariat.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone