Lokalhistorisk museum tager form

lokalhistorisk

I flere år har Peqatigiiffik Nuummi Eqqaamasat (Nuuk Lokalhistoriske Forening) arbejdet for at få etableret et lokalhistorisk museum i Nuuk.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har siden de konstituerede sig i 2009 haft et stort ønske om at oprette et lokalhistorisk museum i hovedstaden. De planer og ønsker ser nu endelig ud til at blive opfyldt.

Nuuk Kunstmuseum har det sidste halve år været ansvarlig for oprettelsen af det kommende lokalhistoriske museum. En oprettelse, der er sket i tråd med de visioner, en arbejdsgruppe bestående af blandt andre medlemmer af Peqatigiiffik Nuummi Eqqaamasat er fremkommet med. Nuuk Kunstmuseum er nu så langt med forberedelserne, at det foreløbige resultat i sidste uge kunne vises frem for Peqatigiiffik Nuummi Eqqaamasat.

Museum i det gamle værft
Det skete i den gamle værftsbygning ved Kolonihavnen. Her har der gennem de seneste måneder pågået en større renovering, for at få lokalerne klar til et kommende lokalhistorisk museum. Det kommende museum får navnet Nuutoqaq – Nuuk Museum, og formålet med etableringen af det nye museum er at samle Nuuks kulturhistorie. Endvidere får museet til opgave at formidle historien videre, så den bliver bevaret for eftertiden.

”Vi ønsker at skabe et museum, der levende formidler, samt aktivt indsamler og bevarer Nuuks immaterielle kulturarv. Med udgangspunkt i museets samlinger samt særudstillinger og arrangementer skal museet udbrede og styrke interessen for Nuuks kulturhistorie. Det kommende museum skal være en kendt og respekteret kilde til hovedstadens identitet før og nu,” siger Asii Chemnitz Narup, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq og tilføjer:

”Jeg er glad for, vi endelig er kommet så langt, og jeg vil gerne takke den frivillige drivkraft bag initiativet. Vi ser frem til et fremtidigt samarbejde med alle interesserede borgere i Nuuk. Vi skal i fællesskab gøre det til en smuk perle i byen.”

Et stort skridt for Nuuk
Ole Christiansen fra Peqatigiiffik Nuummi Eqqaamasat hørte om indretningsplaner og tankerne bag det kommende museum, før han fik en rundtur i det gamle værft. Her kunne han på lokalhistorisk forenings vegne vurdere potentialet af de kommende lokaler.

”Der er store og gode muligheder i lokalerne. For foreningens arbejde vil det gøre det muligt at afholde arrangementer, der formentligt ligger ud over, hvad der nu og her er muligt. Potentialerne, som de her lokaler rummer, vil virke motiverende for folk, som interesserer sig for Nuuks historie. Jeg tror, det kan blive anledningen til at få sat gang i nogle ting. Det kunne eksempelvis være ældre borgere, der fortæller om deres barndom, ungdom og arbejdsoplevelser her i byen,” siger Ole Christiansen og fortsætter:

”Det, jeg har set nu, er allerede et stort skridt i sig selv. Det er vigtigt, at museet bliver for alle aldersgrupper. Det skal ikke alene være for dem, der har en meget speciel interesse, som de i forvejen har dyrket. Det må gerne udvikle sig til en form for et værested. Et byrum, hvor tingene kan udvikle sig, alt efter hvem der møder op og kommer med ideer.”

På nuværende tidspunkt anslår Kommuneqarfik Sermersooq, at Nuutoqaq – Nuuk Museum kan åbne første del af museet i slutningen af maj.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone